Kontakt

e-mail firmowy: szamot@fenixus.pl

Jarosław Adamus
tel.: 881 933 283
tel./fax: (15) 821 31 12

Zbigniew Mróz
tel. 664 776 989

Paweł Adamski
tel.: 602 441 882

Materiały ogniotrwałe

Beton ogniotrwały na wiązaniu chemicznym i hydraulicznym

KAMBET

 

opakowania:
worki 25 kg

Szybko wiążący beton ogniotrwały do prac zduńskich.
Temperatura stosowania do 1000 oC

Do wykonywania kształtek, nadproży.
Po 3-4 godzinach można kształtki wyjmować z formy i montować w piecu
Charakteryzuje się dużą tolerancją na stosowanie ilości wody do zarobienia

Betony ogniotrwały na wiązaniu hydraulicznym

Beton akumulacyjny
AKF 150

opakowania:
worki 25 kg
oddzielnie kruszywo i cement

Beton ogniotrwały o wysokiej zdolności akumulacji ciepła.
Do wylewania palenisk, ścian, kształtek akumulacyjnych w kominkach i piecach.

Temperatura stosowania max 1500 oC

Beton akumulacyjny
AKF 120

opakowania:
worki 25 kg
oddzielnie kruszywo i cement

Beton ogniotrwały o wysokiej zdolności akumulacji ciepła.
Do wylewania palenisk, ścian, kształtek akumulacyjnych w kominkach i piecach.

Temperatura stosowania max 1200 oC

Beton izolacyjny
IZO-BET 11

opakowania:
worki 25 kg
oddzielnie kruszywo i cement

Beton ogniotrwały izolacyjny zapobiegający stratom ciepła. Stosowany jako izolacja sklepień pieców, kotłów jak i jako izolacja pod paleniska.

Temperatura stosowania max 1100 oC

Beton ogniotrwały
BOS 135

opakowania:
worki 25 kg
oddzielnie kruszywo i cement

Beton ogniotrwały o glinokrzemianowy stosowany jako wyłożenie ścian stropów palenisk. Stosowany również jak wypełnienie drzwiczek w kotłach domowych.
Służy również do napraw uszkodzonej wymurówki.

Temperatura stosowania max 1350 oC

W zależności od zastosowań uziarnienie 0-2 mm, 0-3 mm, 0-5 mm