Kontakt

e-mail firmowy: szamot@fenixus.pl

Jarosław Adamus
tel.: 881 933 283
tel./fax: (15) 821 31 12

Zbigniew Mróz
tel. 664 776 989

Paweł Adamski
tel.: 602 441 882

Wyroby szamotowe formowane

Zaprawy szamotowe

Zaprawy szamotowe  - tradycyjne (ZSZ 1/III) na wiązaniu ceramicznym
zaprawy wyci 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawa szamotowa - mieszanka gliny ogniotrwałej i szamotu w proporcji 30:70

Uziarnienie 0-2 mm

Zastosowanie: do łączenia wyrobów szamotowych spoina do 3 mm.
Spieka się w temperaturze od 900 oC

W zastosowaniu domowym dodawać cementu portlandzkiego lub szkła wodnego celem związania w niższych temperaturach

Zaprawa szamotowa ZSZ 1/III

Opakowania:

  • wiaderka 3,5 kg
  • wiaderka 5,0 kg
  • wiaderka 6,0 kg
  • wiaderka 10,0 kg
  • wiaderka 12,0 kg
  • worki 5 kg
  • worki 10 kg
  • worki 25 kg